Gå til indhold
SENIORPLEJE.DK - DIN GARANTI FOR PROFESSIONEL & FAGLIG RÅDGIVNING
SENIORPLEJE.DK - DIN GARANTI FOR PROFESSIONEL & FAGLIG RÅDGIVNING

Palliation - hvordan hjælper vi bedst til en værdig og smertefri afsked med livet?

Begrebet PALLIATION er for mange et kæmpe tabu. Et emne, hvor der er mange stærke følelser involveret, og som rigtig mange af os ikke ønsker at tale om.

-Det er svært at sætte ord på, for det er ofte svært at tale om døden, samt at forholde os til, at der i dette stadie af livet, ikke kan tilbydes nogen kur eller behandling.

Når man taler om palliation, er der ingen udsigt til helbredelse, men snarere et ændret fokus: Livsforlængende behandling, livskvalitet, omsorg & smertelindring.

Som sygeplejerske har jeg stået i mange situationer, hvor jeg møder sårbare mennesker, der har modtaget den barske besked, at de enten er terminale eller bliver tilknyttet et palliativt team.

Det er svært for både den syge, samt deres nærmeste. Derfor er det vigtigt, at man som familie sikrer sig bedst muligt, samt sørger for, at der er et "sikkerheds-net", både i form af familie og venner, samt også en nær kontakt til det palliative team i dit område. Det vil ofte være din egen praktiserende læge eller din faste læge på sygehuset, der sætter processen i gang.

Det er vigtigt, at der hurtigt sikres de bedste rammer, uanset hvor langt du er i forløbet, så hele familien får den hjælp og omsorg, de har brug for gennem forløbet.

Det kan eksempelvis være:

  • Faste hjemmebesøg af hjemmesygeplejerske
  • Faste hjemmebesøg af palliations-sygeplejerske
  • Jævnlige kontrolbesøg ved palliativ læge
  • Sikring af relevante hjælpemidler
  • Indkøb af smertelindrende hjælpemidler (sikring af søvn,hvile & forebyggelse af tryksår)
  • "Trykhedskassen", som man kan få, når der er ordineret Terminalerklæring fra egen læge/sygehus.

En terminalerklæring udstedes typisk, når lægerne vurderer, at en patient vil dø indenfor ca tre til seks måneder.

Jeg har som sygeplejerske erfaringer med palliation fra både sygehus, skærmede demensafdelinger, samt i hjemmeplejen. Alle disse mange erfaringer bruger jeg nu, når jeg møder alle jer dejlige mennesker via SENIORPLEJE.

Seniorpleje har et stort udvalg af produkter, som er nøje udvalgt til sårbare mennesker, herunder terminale og mennesker tilknyttet Palliative Teams samt Hospice. Vi arbejder under tavshedspligten, og du kan altid føle dig tryg og sikker, når du kontakter os.

Vi er pt 2 sygeplejersker, der er tilknyttet butikken og webshoppen, og vi er eksperter i rådgivning af smertelindrende hjælpemidler, samt hvilke, der passer unikt til dig.

Set med vores øjne, så drejer det sig om, at vi sikrer alle mennesker mest mulig livskvalitet, samt en værdig og smertefri afslutning på livet.

Har du brug for en snak omkring, hvilke hjælpemidler, der kunne være relevante til dig eller dine kære, så giv os et ring på 40563841 eller skriv til os på email: ditte@seniorpleje.dk

Læs mere om os på www.seniorpleje.dk eller KLIK HER!

De bedste tanker fra

De bedste tanker fra

Ditte Alici,
Sygeplejerske og Ejer,

www.seniorpleje.dk
Mail: ditte@seniorpleje.dk
Mobil: 40563841